1. Toţi asociaţii au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului statut, cu excepţia membrilor de onoare;
b) să participe la manifestările organizate de Asociaţie, în condiţiile stabilite de Consiliul Director;
c) să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţilor şi de realizare a obiectivelor Asociaţiei;
d) să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociaţiei şi să primească în acelaşi timp informaţiile solicitate;
e) să primească, pentru merite deosebite, diplome de onoare, bonificaţii sau alte recompense nepecuniare, la propunerea Preşedintelui şi după aprobarea de către Consiliul Director;
f) să participe la elaborarea şi implementarea acţiunilor Asociaţiei;
g) să utilizeze baza materială şi informaţională a Asociaţiei;
h) să beneficieze de toate serviciile prestate de Asociaţie şi destinate membrilor;
i) să utilizeze alături de nume, calitatea de „Membru” al Asociaţiei „Romanian Harm Reduction Network”.

2. Toţi membrii au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
b) să plătească cotizaţia stabilită de Consiliul Director;
c) să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
d) să promoveze standardele, principiile şi imaginea Asociaţiei;
e) să contribuie la realizarea acţiunilor propuse de Asociaţie;
f) să respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale;
g) să respecte standardele şi recomandările Asociaţiei;
h) să nu desfăşoare activităţi discriminatorii în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociaţie;
i) să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei de date şi informaţii a Asociaţiei;
j) să participe, la solicitarea Consiliului Director, la adunările şi manifestările iniţiate de organele de conducere ale Asociaţiei, la activităţile profesionale, precum şi la şedinţele organelor de conducere din care fac parte;
să păstreze confidenţialitatea informaţiilor.