• 2011-2014

„E dreptul tău să știi – proiect de promovare a sănătății pentru femei”, noiembrie 2011 – iunie 2013, în parteneriat cu ARAS. Proiectul a avut ca obiective implementarea unei campanii de promovare a sănătații pentru femeile vulnerabile social, reducerea discriminării față de femeile vulnerabile prin campanii de informare și sensibilizare, și dezvoltarea a 10 servicii de integrare socio-profesională pentru femeile vulnerabile social.

Dezvoltarea de răspunsuri locale la creșterea pericolului infectării cu HIV în rândul consumatorilor de substanțe noi cu proprietăți psihoactive în România / Developing local answers to emerging hiv threat among legal high users in Romania, mai 2012 – aprilie 2013: curs de formare pentru profesioniști, cu scopul creșterii capacității de a înțelege nevoile consumatorilor de noi substanțe cu proprietăți psihoactive, de a-i atinge ca grup-țintă și de a lucra cu ei.

Consumatorii de droguri în arest preventiv – o abordare din perspectiva drepturilor omului / Drug Users in Pre-trial Detention – a human rights issue, aprilie 2011 – iunie 2012. Scopul proiectului a fost informrea factorilor de decizie abilitați cu privire la beneficiile măsurilor orientate către reducerea utilizării arestului preventiv în cazul consumatorilor de droguri din România.

– Consumatorii de droguri și sistemul de justitțe penală din România / Drug Users and the Romanian Criminal Justice System, mai 2013 – iulie 2014: promovarea abordărilor bazate pe dovezi și pe drepturile omului în sprijinul intervențiilor de reducere a riscurilor în cadrul sistemului de justiție penală din România, inclusiv schimbări legislative în scopul reducerii aplicării măsurii de arestare preventivă în cazul consumatorilor de droguri.

European Drug Policy Initiative 2, iunie 2012 – august 2013: creşterea vizibilităţii internaţionale a consecinţelor negative ale politicilor de control al drogurilor ilegale.

 

• 2009-2010

In perioada 2009 – 2010 a organizat prima editie a Şcolii de Vară ce are ca obiectiv participarea la creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii de prevenire HIV şi a implicării societăţii civile în problematica sănătăţii sexuale şi a drepturilor omului prin formarea de specialişti din rândul studenţilor.

 

• 2007-2009

RHRN implementeaza o serie de proiecte la nivel naţional printre care:

– Inițiativa 38 – proiect de prevenire HIV în penitenciare, desfasurat in perioada: aprilie 2008 – iunie 2009. Proiectul a avut ca obiectiv prevenirea riscului contactării sau transmiterii infecției cu HIV în rândul a 28 000 deținuți din 38 de penitenciare din țară, dezvoltarea abilităților de educatori între egali în domeniul prevenirii transmiterii infecției HIV și a consumului de droguri în rândul a 1 100 de deținuți din 38 de penitenciare din țară si creșterea capacității organizațiilor membre ale Romanian Harm Reduction Network în oferirea de servicii complementare privind reducerea riscurilor asociate comportamentelor sexuale și consumului de droguri în penitenciare.

– Creșterea capacității furnizorilor de servicii în prevenirea HIV în rândul persoanelor private de libertate și al adolecenților cu risc crescut de infectare, perioada de implemantare fiind decembrie 2008 – mai 2009.

– Deschide ochii – Fără riscuri în plus (Campanie de informare ANA – RHRN) desfăsurată in perioada    iulie – august 2008 si a avut obiectivul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri (alcool, canabis, cocaină, ecstasy şi heroină) în rândul tinerilor din Vama Veche prin oferirea de informaţii obiective şi promovarea serviciilor existente pentru tratamentul dependenţei de droguri.

 Prevenirea HIV în rândul adolescenților cu risc crecut de infectare din România şi şi-a propus dezvoltarea de politici publice care să permită crearea unui mediu favorabil adolescenților cu risc crescut de infectare HIV (engl. most at-risk adolescents – MARA),  dezvoltarea de standarde, protocoale și ghiduri de lucru cu MARA, creșterea capacității instituțiilor de stat și a ONG-urilor în oferirea de servicii către MARA şi creșterea capacității Rețelei subregionale SEE-Collaborative Network (SEE-CN).

– Creșterea capacității furnizorilor de servicii în prevenirea HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile, obiectivul principal fiind creșterea capacității CPECA, a autorităților locale și a ONG-urilor din București, Timișoara, Constanța, Craiova, Cluj și Iași prin cursuri de formare în harm reduction, în vederea dezvoltării acestor servicii în cele 6 locații.

 

• 2006

RHRN implementează proiectul „Dezvoltarea terapiei de substituţie în Romania”, cu finanţare din partea OSI.

• Noiembrie – RHRN devine organizaţie cu personalitate juridică (Hotărârea Judecătorească PJ 11552/303/2006, Tribunalul Sectorului 6), ca asociaţie ce reuneşte membri individuali, membri susţinători şi membri organizaţii.

 

• 2004-2005

RHRN derulează cu sprijin tehnic şi financiar din partea UNICEF proiectul „Information – Education – Communication campaigns for IDUs”, urmărind creşterea accesului la echipament steril de injectare a consumatorilor de droguri injectabile şi implicarea factorilor de decizie în dezvoltarea politicilor de reducerea riscurilor.
În acestă perioadă RHRN cercetează miturile asociate vânzării de seringi care au dus în unele cazuri la refuzul farmaciştilor de a vinde seringi sterile tinerilor suspectaţi de a fi consumatori de droguri (Consumatorii de droguri injectabile – perspectiva farmaciştilor, RHRN 2004 – link Biblioteca online) şi organizează seminarii pentru farmacişti, personalul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din cadrul Primăriilor de sector din Bucureşti, Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA) şi ONG-urilor. Prin aceste trainiguri este promovat conceptul de harm reduction şi sunt transferate tehnici de lucru cu consumatorii de droguri. Este promovat un logo care simbiolizează schimbul de seringi.
Conform studiilor de impact realizate ulterior, numărul farmaciilor care vând seringi consumatorilor de droguri creşte.

 

• 2002-2003

Februarie – Romanian Harm Reduction Network este înfiinţată ca reţea informală alcătuită din 10 ONG-uri şi instituţii de stat (Adolescentul, ALIAT, ARAS, Armonia, Direcţia Generală a Penitenciarelor, Open Doors (Fundaţia Matei Balş), Salvaţi Copiii, Stay Alive, Timisiensis XXI, CPSS), cu suport tehnic din partea International Harm Reduction Development (IHRD) şi Open Society Institute (OSI).
RHRN a organizat intâlniri cu reprezentanţii poliţiei în Bucureşti, Constanţa şi Timişoara.