Consumul de droguri este o realitate prezentă în toate societăţile umane şi afectează toate clasele sociale. Politicile de harm reduction au apărut ca răspuns la eşecul abordării prohibitive iniţiate şi susţinute pe tot parcursul secolului XX.

Abordarea harm reduction nu încurajează consumul de droguri. Harm reduction este compatibilă cu abordările orientate către obţinerea abstinenţei faţă de consumul de droguri şi are ca scop  reducerea riscurile generate de consum atât pentru individ cât şi pentru societate.