ALIAT

Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1993, una dintre primele organizații profesionale care activează în domeniul adicțiilor din România.

 

ANIT

ANIT România – Asociația Națională de Intervenții în Toxicomanii a fost înființată cu scopul declarat de a se implica activ în asistența dependenților de droguri. Această comunitate terapeutică se adresează tuturor celor care doresc să intre în contact cu un psiholog specialist și a păstra un nivel înalt de discreție și anonimat.

 

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA – a fost înființată în 1992, la București, de către un grup de tineri voluntari care considerau că, în România, sănătatea publică, în general, și situația HIV/SIDA, în special, nu se bucurau de suficientă atenție din partea autorităților.

 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București asigură aplicarea politicilor de asistență socială și a măsurilor de protecție și asistență socială pentru persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane singure, familie, copil, precum și pentru oricare persoană aflată în nevoie, prin servicii specializate pentru categorii de persoane defavorizate.

 

Fundația PARADA  

Fundația Parada este o organizație română neguvernamentală, apolitică, nonprofit, membră din anul 2002 a Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția Copilului (FONPC). Serviciile oferite de Fundația Parada sunt concepute ca un ciclu complet, menite să asigure o integrare socială completă și stabilă beneficiarilor, folosind un demers participativ prin care sunt valorificate toate resursele individuale ale copiilor și tinerilor implicați în programele de asistență socială.

 

Semper Musica

Semper Musica – o arie de activitate diversă: de la ajutorarea copiilor și tinerilor aflați în dificultate până la cursuri de dezvoltare și consiliere, de la protecția mediului până la respectarea drepturilor omului, de la toate formele de artă și evenimente culturale până la oferirea de servicii de bază grupurilor vulnerabile.

 

Sens Pozitiv

SENS POZITIV este o asociație nonguvernamentală care se adresează persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. SENS POZITIV există pentru a susține îmbunătățirea calității vieții tuturor persoanelor seropozitive, indiferent de sex, etnie, religie sau credință, vârstă, orientare sexuală, situație socială, mediu de proveniență, dizabilitate sau grup vulnerabil.