Scrisoare de protest cu privire la închiderea Staţionarului de Zi Toxicomani din cadrul Centrului de Sănătate Mintală sector 4, Bucureşti

Noi, organizațiile ce oferă servicii medico-sociale unui număr de peste 5000 de consumatori de droguri
injectabile, grupate în cadrul Rețelei Române de Reducerea Riscurilor (Romanian Harm Reduction Network), protestăm faţă de decizia conducerii Spitalului de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia de a suspenda temporar activitatea Staţionarului de Zi Toxicomani din cadrul Centrului de Sănătate Mintală sector 4.

Dependenţa de heroină / opiacee este o boală cronică, înregistrată în Clasificarea Internaţională a Maladiilor. Tratamentul acestei boli este unul de necesitate, iar consecinţele întreruperii sale pot fi reluarea consumului de droguri ilegale, adică a unor conduite infracţionale. 

Conform art. 35 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor, “pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.”

Conform art. 39 din Regulamentul de aplicare al Legii 143/2000, programele de substituţie în ambulatoriu pot înceta prin încetinirea progresivă a dozelor, în una dintre următoarele situaţii:
a) persoana în cauză are 3 rezultate pozitive consecutive la controalele periodice privind prezenţa drogurilor ori a metaboliţilor acestora în sânge sau în urină;
b) personalul medical din cadrul programului a luat o decizie în acest sens, datorită comportamentului şi atitudinii necorespunzătoare a pacientului faţă de personal sau faţă de alţi pacienţi ori datorită unei contraindicaţii medicale;
c) la cererea pacientului.

ÎN ACEST MOMENT ESTE NEVOIE DE MAI MULTE CENTRE DE TRATAMENT SUBSTITUTIV, NU DE REDUCEREA, CHIAR ȘI TEMPORARĂ, A OFERTEI DE SERVICII PENTRU ACEASTĂ CATEGORIE DE PACIENȚI.

În situația de față, reorientarea pacienţilor Staţionarului de Zi Toxicomani către serviciile publice și către sistemul privat de tratament nu garantează absorbția integrală a tuturor celor 290 de pacienți. În plus, nu toţi pacienţii pot suporta costurile serviciilor medicale private.

TRIMITEREA A 290 DE PACIENŢI TOXICOMANI CĂTRE ALTE CENTRE ECHIVALEAZĂ CU ÎMPINGEREA LOR ÎNAPOI LA CONSUMUL DE HEROINĂ, ADICĂ LA POSIBILE SUPRADOZE, INFECTARE CU HIV SAU VIRUȘI HEPATITICI, LA COMITEREA DE INFRACŢIUNI.

Apreciem că decizia la care facem referire nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile legale şi reprezintă o încălcare gravă a dreptului la sănătate al unor cetăţeni români.

În același timp considerăm că o astfel de măsură reprezintă un pas înapoi în oferirea nediscriminatorie de servicii medicale făcut de un stat membru UE, fapt ce va afecta imagina internațională a României în raportul anual realizat de Oficiul European pentru Droguri și Toxicomanii (EMCDDA), instituție a Comisiei Europene.

Solicităm instituţiilor abilitate ale statului luarea de urgenţă a unei măsuri în conformitate cu prevederile legale şi în spiritul apărării drepturilor omului.

Cu deosebit respect,

Valentin Simionov
Director Executiv
Romanian Harm Reduction Network

Semnează:
ARAS – Asociația Română Anti-SIDA
Fundația Alături de Voi România
Samusocial din România
Asociaţia Integration
Fundația Familia și Ocrotirea Copilului
Fundația PARADA
Promovarea Dreptului la Sănătate
Fundația de Îngrijiri Comunitare
Clinica PsyMotion
Fundația Romanian Angel Appeal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*