Romanian Harm Reduction Network angajeaza director executiv

Romanian Harm Reduction Network este o retea de persoane si organizatii ce promovează reducerea comportamentelor cu risc asociate consumului de droguri prin creşterea gradului de comunicare între organizaţiile partenere şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru consumatorii de droguri, la nivel naţional.

RHRN iniţiază şi facilitează schimbări menite să susţină implementarea unor politici şi programe sociale eficiente care se adresează consumatorilor de droguri şi altor grupuri marginalizate social.

RHRN este in cautarea unei persoane dinamice, motivate si rezistente la stress (detalii complete despre profilul cautat si atributiile functiei se gasesc mai jos) pentru pozitia de director executiv, pentru o perioada de un an, cu posibilitate de prelungire.

Pozitie: director executiv

Superior ierarhic: presedintele RHRN, consiliul director

Loc de munca: biroul RHRN, str. Hristo Botev, apt. 9, sector 3, Bucuresti

Program de lucru: norma intreaga

Durata contractului: 12 luni (cu posibilitate de prelungire)

Salariu brut: 1170 EURO

Termen de aplicare: 08.05.2015
Trimiteti aplicatiile la office.rhrn@gmail.com

Continutul aplicatiei: CV, scrisoare de intentie si doua recomandari.

Data de incepere: cat mai curand, maxim de pe 01.06.2015

Directorul executiv va indeplini si functia de secretar al Comitetului National de Coordonare a Programelor Fondului Global.

 

Atributiile directorului executiv

·         duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director;

·         veghează la îndeplinirea obiectivelor asociaţiei prin coordonarea activităţii departamentelor, utilizând strategiile adoptate de Adunarea Generală şi Consiliul Director şi respectând principiile şi statutul asociaţiei;

·         întocmeşte raportul anual al activităţilor Asociaţiei, care va fi prezentat Consiliului Director spre adoptare;

·         poate să adopte orice măsură de urgenţă în intervalul dintre şedinţele Consiliului Director, în condiţiile stabilite de Regulamentul de Ordine Interioară.

·         asigura sustenabilitatea financiara a Retelei;

·         contribuie la intarirea membership-ului si a capacitatii organizationale a Retelei

 

Sarcini de zi cu zi:

·         reprezinta RHRN in evenimente publice, in tara si strainatate

·         gestioneaza resursele umane, financiare si logistice ale organizatiei

·         reprezinta RHRN in relatia cu partenerii si cu institutiile publice

·         intrerpinde actiuni de fundraising (scriere de proiecte)

·         organizeaza  si promoveaza activitatile specifice retelelor   – comunicarea, coordonarea, activitatile desfsurte in parteneriat

·         este responsabil cu comunicarea interna si externa (gestionarea paginilor de internet ale organizatiei, gestionarea comunicarii online: email, retele de socializare; relatia cu presa: articole propri, interviuri radio-TV, replici sau scrisori de pozitie etc.)

Cerinte pentru pozitia de director executiv:

 • studii superioare
 • atitudine dechisa fata de lucrul cu consumatori de droguri si alte grupuri vulnerabile
 • fluent in limba engleza
 • cunostinte operare PC (Word, Power Point, Excel)
 • punctualitate
Constituie un avantaj:

 • buna cunoastere a domeniului reducerii riscurilor (tipuri de interventii de harm reduction, peisaj institutional, situatia actuala a serviciilor, politici in domeniul drogurilor)
 • cunoasterea legislatiei din domeniul prevenirii si combaterii consumului de droguri
 • experienta in managementul de proiect
 • capacitate de organizare si planificare
 • comunicare clara si precisa
 • adaptabilitate la un program de lucru instabil
 • disponibilitate pentru deplasari in tara si strainatate
 • rezistenta la presiune
 • rezistenta la stres
 • motivatie deosebita pentru justitie sociala

·         cunoasterea unei a doua limbi de circulatie internationala

·         cunoasterea structurii, functionarii si componentei RHRN

·         experienta in managementul organizatiilor nonguvernamentale

Secretar al Comitetului National pentru Coordonarea Programelor Fondului Global

Termeni de referinta

Position: CCM SECRETARY

Reports to: CCM Chair and Vice-chair

Administrative tasks:

– to organize the CCM meetings according to the schedule agreed with CCM Chair/Vice-chair (agenda preparation, all arrangements related to meeting venue, participants’ confirmation, etc.);

– to organize the meetings of the working groups / technical panels appointed by CCM to produce various documents (i.e. concept notes, country applications, advocacy documents related to the HIV/AIDS and TB domains, etc.);

– to produce meeting reports based on the minutes of the meeting and to circulate the reports among CCM members for feedback;

– to disseminate information among CCM members (meeting agendas and reports, other information relevant for the work of the CCM and related to the HIV/AIDS and TB sectors);

– to maintain and regularly update the CCM members’ contact list; to submit to the GFATM periodic updates re. CCM contact list upon request and whenever necessary;

– to develop and maintain a website with all information related to the CCM activity;

– to edit the decisions taken by CCM (during meetings and/or electronic voting system) and submit them to the CCM Chair / Vice-chair for signing in hard copy;

– to keep records of all CCM documents;

– to organize and supervise the translation of CCM reports and documents;

– to ensure the CCM members access to key documents: minutes, Principal Recipient disbursement reports, Local Funding Agent Reviews, disbursement decisions, etc.

– to ensure the spending of the CCM budget in line with the approved budget and following the cost-efficiency and transparency principles;

– to prepare and submit financial reports requested by GFATM Secretariat;

Executive tasks:

– to monitor the implementation of CCM’s decisions;

– to organize and participate in oversight visits, according to the oversight plan (TFM – Single Country Applicant: sections 1-2, Annex 11 – CCM Oversight Plan for GFATM Financing);

– to monitor the implementation of the oversight plan;

– to prepare and coordinate the submission, review and revisions of proposals to the Global Fund;

– to analyze and summarize information to assist decision-making, if required;

– to conduct the CCM performance assessment in accordance with GFATM;

– to fulfill any other task assigned by the CCM, in line with the CCM’s regulations.

Supplementary tasks of the Secretariat within the current application:

The CCM Secretariat has several additional roles that will be fulfilled by the CCM Secretary, such as:

– to keep a regular communication with the Grant Portfolio Manager, the Primary Recipient, the Local Fund Agent and the national/international stakeholders;

– to prepare briefing and updates on the diseases’ status at national and sub-national level based on available public information;

– to coordinate advocacy initiatives on HIV/AIDS and TB in the process initiated by the CCM.

 

DESPRE RHRN

Romanian Harm Reduction Network (RHRN) a fost creată în 2001, la inițiativa ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, ca rețea informală a furnizorilor de servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, cu sprijin financiar din partea International Harm Reduction Development (IHRD), Open Society Institute. În octombrie 2006 RHRN a devenit  asociație cu personalitate juridică. În prezent RHRN reunește 11 organizații si 14 persoane.

Misiune

RHRN promovează reducerea comportamentelor cu risc asociate consumului de droguri prin creşterea gradului de comunicare între organizaţiile partenere şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru consumatorii de droguri, la nivel naţional.

Obiective

a.             Conştientizarea factorilor de decizie competenţi asupra respectării drepturilor omului înacord cu tratate internaţionale la care România este parte şi cu legislaţia în vigoare;

b.            Iniţierea şi susţinerea dezvoltării şi implementării politicilor publice eficiente care seadresează consumatorilor de droguri şi altor grupuri marginalizate;

c.             Realizarea unor campanii publice ce se constituie ca pledoarii împotriva marginalizăriisociale a consumatorilor de droguri;

d.            Organizarea şi implementarea de activităţi, inclusiv activităţi culturale şi ecologiste cu scopul de reducere a riscului asociat consumului de droguri;

e.            Organizarea şi implementarea unor servicii ce se constituie în alternative la consumul de droguri;

f.             Organizarea de conferinţe, schimburi, cursuri de formare la nivel naţional şi internaţional;

g.            Activităţi de cercetare;

h.            Activităţi economice directe;

i.             Înfiinţarea de societăţi comerciale;

j.             Oferirea de burse de studiu şi de cercetare, burse de merit.

Structură și funcționare

În cadrul Asociației există două formule de participare: membri activi (persoane sau organizații) și membri de onoare. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală, Consiliul Director şi Cenzorul. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei, formată din totalitatea membrilor săi, fiecare având câte un vot. Adunarea Generala aprobă principalele direcții de activitate ale Asociației, bugetul și execuția bugetara, primirea de noi membri. Consiliul Director asigură ducerea la îndeplinire a obiectivelor Asociației și își prezintă activitatea în fața Adunării Generale. Secretariatul organizației este condus de un director executiv și are rolul de a implementa hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*