Harm reduction (reducerea riscurilor) este sintagma ce definește politicile, programele, serviciile și acțiunile orientate către reducerea riscurilor/daunelor medicale, sociale și economice produse de consumul de droguri la nivel individual, comunitar și social (Newcombe 1992).

 

Harm reduction oferă o perspectivă pragmatică asupra consumului de droguri, care este recunoscut ca un fenomen de amploare al societății actuale și a cărui existență poate fi negată. Consumului de droguri afectează negativ individul, comunitatea în care acesta trăiește și societatea în general. Consecințele consumului de droguri sunt de mai multe tipuri:

  • medicale – afecțiuni, tulburări și maladii produse de consumul unui drog;
  • sociale – șomaj, degradarea relațiilor dintre membrii unei familii sau comunități, controlul social scăzut asupra consumatorilor de droguri ilegale, crearea unor grupuri de crimă organizată;
  • economice – existența unei piețe negre a drogurilor ilegale;
  • politice – folosirea banilor obținuți în urma traficului internațional de droguri pentru finanțarea organizațiilor teroriste, care la ora actuală reprezintă un pericol pentru statele democratice.

 

Această abordare pleacă de la ipoteza că obiectivul stopării sau eradicării consumului de droguri este nerealist, iar eforturile actorilor din domeniul socio-medical ar trebui să se concentreze pe tratarea afecțiunilor produse de consum fără a urmări exclusiv abstinența, deoarece rata de recuperare a consumatorilor de droguri este extrem de mică. Alternativele propuse la modelul centrat pe abstinență constau în programe de schimb de seringi, terapie de substituție, săli de injectare, testare și consiliere voluntară și anonimă. Obiectivul acestor măsuri este diminuarea efectelor negative direct asociate consumului de droguri și a prevenirii apariției unor epidemii în populațiile de consumatori de droguri.