Ce este EDPI?

 

European Drug Policy Initiative/EDPI (Inițiativa privitoare la Politicile Europeane pe Droguri) este un proiect al Hungarian Civil Liberties Union/HCLU făcut împreună cu profesioniști și ONG-uri din șase țări europene: Bulgaria, Ungaria, Polonia, Portugalia, România și Serbia. Am ales aceste șase țări pentru a arăta diversitatea politicilor naționale privitoare la droguri și caracteristicile geopolitice din cadrul Uniunii Europene. Bulgaria și Polonia sunt state membre noi cu politici restrictive privitoare la droguri, în timp ce alte state, precum Portugalia, au o abordate mai liberală în acest domeniu. Politicile naționale privitoare la droguri nu pot fi grupate după criteriul Est/Vest. de exemplu, Suedia este cunoscută pentru societatea asitențială și democratică, dar are o atitudine restrictivă în ceea ce privește substanțele cu potențial de alterare a conștiinței. Pe de altă parte, Republica Cehă, după decenii de regim totalitar, are acum un set de politici legate de droguri destul de liberal.

 

Scopul acestui proiect este de a accelera reforma politicilor legate de droguri în Uniunea Europeană, punând la dispoziție instrumente pentru advocacy la nivel națiional și internațional:

– sondaje de opinie publică;
– materiale video pe teme de politici naționale legate de droguri;
– lucrul cu mass-media (ameliorarea acoperii mondiale în presă a campaniilor naționaleinternaționale);
– vizarea partidelor politice;
– vizarea forurilor internaținale de luare a deciziilor (de exemplu, forurile Națiunilor Unite sau ale Uniunii Europene).

 

Avem o sumă uriașă de dovezi atât în cee ce privește consecințele negative neprevăzute ale politicilor actuale de control al drogurilor, cât și privitor la eficiența măsurilor alternative de reducere a riscuirlor. În orice caz, opiniile critice ale profesioniștilor și ale ONG-urilor nu sunt vizibile la nivelul conștiinței generale a societății. EDPI dorește să ducă la schimbarea politicilor prin campanii ce țintesc societatea prin intermendiul mass-media. Abordarea îmbină cercetările științifice cu metode din domeniul relațiilor publice, încearcă să folosească intrumente moderne de comunicare pentru a răspândi soluții noi și inovatoare la problemele create de droguri, să mobilizeze comunitățile de consumatori de droguri să aibă o prezență publică. Chiar dacă Europe e mică (în sens geografic) față de Statele Unite, din cauza barierelor culturale și lingvistice, aici e mult mai greu de adus în conștiința publică necesitatea unei reforme a politicilor legate de droguri.