Romanian Harm Reduction Network angajează manager de proiect (promovarea ideii de reducere a riscurilor)

Termeni de referință

 

Romanian Harm Reduction Network este o rețea de persoane și organizații ce promovează reducerea comportamentelor cu risc asociate consumului de droguri prin creșterea gradului de comunicare între organizațiile partenere și îmbunătățirea calității serviciilor pentru consumatorii de droguri, la nivel național.

RHRN inițiază și facilitează schimbări menite să susțină implementarea unor politici și programe sociale eficiente care se adresează consumatorilor de droguri și altor grupuri marginalizate social.

RHRN este în căutarea unei persoane dinamice, motivate și rezistențe la stres (detalii complete despre profilul căutat și atribuțiile funcției se găsesc mai jos) pentru poziția de manager de proiect, pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire.

 

Poziție: manager de proiect

Superior ierarhic: președintele RHRN, consiliul director, director executiv

Loc de munca: biroul RHRN, str. Hristo Botev, apt. 9, sector 3, București

Program de lucru: normă întreagă

Durata contractului: 12 luni (cu posibilitate de prelungire)

Salariu brut: 1300 EURO

Termen de aplicare: 10.11.2017
Trimiteți aplicațiile la office.rhrn@gmail.com

Conținutul aplicației: CV, scrisoare de intenție și două recomandări.

Data de începere: cât mai curând, maxim de pe 15.11.2017

Atribuțiile angajatului:

 • duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale și deciziile Consiliului Director;
 • veghează la îndeplinirea obiectivelor asociației prin coordonarea activității departamentelor, utilizând strategiile adoptate de Adunarea Generală și Consiliul Director și respectând principiile și statutul asociației;
 • contribuie la sustenabilitatea financiară a Rețelei prin scrierea și administrarea de proiecte;
 • contribuie la întărirea membership-ului și a capacității organizaționale a Rețelei

Sarcini de zi cu zi:

 • are ca principal obiectiv promovarea ideii de reducere a riscurilor în rândul publicului general, al cadrelor medicale și al decidenților;
 • reprezintă RHRN în evenimente publice, în țară și străinătate;
 • reprezintă RHRN în relația cu partenerii și cu instituțiile publice;
 • întreprinde acțiuni de fundraising ;
 • organizează  și promovează activitățile specifice rețelelor de membrii  – comunicarea, coordonarea, activitățile desfășurate în parteneriat;
 • este responsabil cu comunicarea internă și externă (gestionarea paginilor de internet ale organizației, gestionarea comunicării online: email, rețele de socializare; relația cu presa: articole proprii, interviuri radio-TV, replici sau scrisori de poziție etc.).

Cerințe:

 • studii superioare;
 • atitudine deschisă față de lucrul cu consumatori de droguri și alte grupuri vulnerabile;
 • fluent în limba engleză;
 •  cunoștințe operare PC (Word, Power Point, Excel, WordPress);
 • punctualitate;
 • capacitate de organizare și planificare;
 • comunicare clară și precisă;
 • experiența de 1 an pe un post similar.

Constituie un avantaj:

 • bună cunoaștere a domeniului reducerii riscurilor (tipuri de intervenții de harm reduction, peisaj instituțional, situația actuală a serviciilor, politici în domeniul drogurilor);
 • cunoașterea legislației din domeniul prevenirii și combaterii consumului de droguri;
 • experiența în managementul de proiect;
 • adaptabilitate la un program de lucru instabil;
 • disponibilitate pentru deplasări în țară și străinătate;
 • rezistență la presiune;
 • motivație deosebită pentru justiție socială;
 • cunoașterea unei a două limbi de circulație internațională;
 • cunoașterea structurii, funcționarii și componentei RHRN;
 • experiență în managementul organizațiilor nonguvernamentale;

DESPRE RHRN

Romanian Harm Reduction Network (RHRN) a fost creată în 2001, la inițiativa ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, ca rețea informală a furnizorilor de servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, cu sprijin financiar din partea Internațional Harm Reduction Development (IHRD), Open Society Institute. În octombrie 2006 RHRN a devenit  asociație cu personalitate juridică. În prezent RHRN reunește 11 organizații și 14 persoane.

Misiune

RHRN promovează reducerea comportamentelor cu risc asociate consumului de droguri prin creșterea gradului de comunicare între organizațiile partenere și îmbunătățirea calității serviciilor pentru consumatorii de droguri, la nivel național.

Obiective

 1. Conștientizarea factorilor de decizie competenți asupra respectării drepturilor omului în acord cu tratate internaționale la care România este parte și cu legislația în vigoare;
 2. Inițierea și susținerea dezvoltării și implementării politicilor publice eficiente care se adresează consumatorilor de droguri și altor grupuri marginalizate;
 3. Realizarea unor campanii publice ce se constituie ca pledoarii împotriva marginalizării sociale a consumatorilor de droguri;
 4. Organizarea și implementarea de activități, inclusiv activități culturale și ecologiste cu scopul de reducere a riscului asociat consumului de droguri;
 5. Organizarea și implementarea unor servicii ce se constituie în alternative la consumul de droguri;
 6. Organizarea de conferințe, schimburi, cursuri de formare la nivel național și internațional;
 7. Activități de cercetare;
 8. Activități economice directe;
 9. Înființarea de societăți comerciale;
 10. Oferirea de burse de studiu și de cercetare, burse de merit.

Structură și funcționare

În cadrul Asociației există două formule de participare: membri activi (persoane sau organizații) și membri de onoare. Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt Adunarea Generală, Consiliul Director și Cenzorul. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, formată din totalitatea membrilor săi, fiecare având câte un vot. Adunarea Generală aprobă principalele direcții de activitate ale Asociației, bugetul și execuția bugetară, primirea de noi membri. Consiliul Director asigură ducerea la îndeplinire a obiectivelor Asociației și își prezintă activitatea în fața Adunării Generale. Secretariatul organizației este condus de un director executiv și are rolul de a implementa hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*