Definiție

Drogul este un termen folosit pentru a desemna toate substanțele psihotrope ce prezintă riscul de a fi consumate abuziv și care pot produce o dependență. O substanță psihotropă este orice substanță care influențează și modifică starea psihică a unei persoane.

 

Clasificare

După efecte, drogurile sunt:

 • stimulente (amfetamina, cocaina, ecstasy-ul, cofeina) – stare de agitație, energie crescută, dispariția senzației de foame, pierderea somnului, intensificarea forței fizice și intelectuale pentru o perioadă scurtă de timp;
 • depresoare (alcoolul, diazepamul, xanaxul) – euforie, relaxare, sedare, somnolență;
 • narcotice (heroina, codeina, metadona) – efecte similare cu depresoarele;
 • halucinogene (LSD-ul, ciupercile, mescalina, PCP-ul) – modificarea perceperii realității, halucinații vizuale, auditive, tactile, olfactive, gustative.

Poziția canabisului este încă discutată deoarece, de la caz la caz, poate produce efecte depresoare, stimulente sau halucinogene.

 

Efectele drogului asupra unei persoane nu depind doar de experiența acesteia cu drogul, ci și de:

 • concentrația principiului activ în produs;
 • dispoziție;
 • ambianță și grup de consum;
 • modul de consum (ingerare, fumare/inhalare, prizare, injectare);
 • amestecul cu alcool sau alte droguri.

 

În cazul tuturor substanțelor psihotrope, metoda adoptată pentru consum determină rapiditatea și intensitatea efectelor. Viteza, intensitatea și periculozitatea efectelor unui drog crește în ordinea următoare: înghițire – prizare – fumare – inhalare – injectare (subcutană, intramusculară, intravenoasă).

 

Uz, abuz, dependență

Din punctul de vedere al frecvenței, există mai multe tipuri de consum:

 • utilizare experimentală – consumarea unui drog pentru a-i cunoaște efectele; drogul este consumat de câteva ori, apoi consumul încetează;
 • consum ocazional – utilizarea unui drog cu frecvență neregulată, la intervale mari de timp;
 • consum regulat – frecvența este constantă; drogul este consumat la intervale regulate: o dată sau de două ori pe lună, pe săptămână etc.;
 • consum problematic – consumul are o frecvență cotidiană și reprezintă un pericol pentru sănătatea și siguranța consumatorului, a persoanelor apropiate acestuia și/sau a societății în general;
 • dependența – continuarea consumului deși efectele negative (fizice și psihice) sunt evidente, pe fondul toleranței și pierderii controlului asupra substanței; încetarea consumului produce sevraj.

 

Toleranța

Apare în situația consumului regulat, atunci când efectul dorit nu mai poate fi obținut decât prin creșterea dozei. În cazul unor droguri precum heroina, cocaina, alcoolul, ketamina, tutunul sau amfetaminele, toleranța reprezintă începutul consumului problematic sau al dependenței.

 

Legislație

Potrivit legislației românești, numai alcoolul și tutunul sunt droguri legale. Consumul tuturor celorlalte substanțe psihotrope este interzis.

 

Infracțiuni legate de droguri

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani și interzicerea unor drepturi (Legea nr. 143/2000, art. 2).

 

Dacă faptele menționate mai sus au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi (Legea nr. 143/2000, art. 2).

 

Trafic de droguri

Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi (Legea nr. 143/2000, art. 3, alin. 1).

Dacă faptele prevăzute la alin. 1 privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi (Legea nr. 143/2000, art. 3, alin. 2).

 

Consum propriu

Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă (Legea nr. 143/2000, art. 4, completare prin Legea nr. 522/2004, art. 1, nr. 6).

 

Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani (Legea nr. 143/2000, art. 4, completare prin Legea nr. 522/2004, art. 1, nr. 6).

 

Pentru mai multe informații:

Legea nr. 143/2000 cu privire la prevenirea consumului și traficului ilicit de droguri;

Legea nr. 522/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000;

Hotărârea de guvern nr. 860/2005 – Regulamentul de aplicare al Legii nr. 522/2004.