Initiativa 38

Raport de activitate

 

Rezumat

Initiativa 38 – proiect de prevenire HIV in penitenciare a fost implementat de un consortiu de 5 organizatii nonguvernamentale cu expertiza in prevenirea HIV in randul grupurilor vulnerabile, cu sprjin tehnic si financiar din partea Fondului Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei prin Fundatia Romanian Angel Appeal, in parteneriat cu Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).

Obiectivul proiectului a fost cresterea accesului la  programe de prevenire a infectiei cu HIV pentru 28.000 de persoanele private de libertate (PPL) din 38 de penitenciare romanesti. Interventiile au cnostat in desfasurarea de sesiuni de informare, formarea unui numar de 1.100 educatori intre egali, distribuirea a 58.000 pliante informative, 2.000 de benzi desenate, 1.000 pachete de carti de joc cu informatii despre HIV/SIDA si consumul de droguri, 124.862 prezervative si  118.800  lubrifianti.

Activitatile au fost coordonate de RHRN in parteneriat cu ANP si implementate in peniteniciare de catre Fundatia Alaturi de Voi Romania, ARAS – Asociatia Romana Anti-SIDA, ALIAT si Asociatia Integration, care au desfasurat sesiunile de informare, cursurile de formare a educatorilor intre egali si au distribuit materialele informative si medicale in randul persoanelor private de libertate (PPL). Pentru asigurarea atingerii obiectivelor proiectului, RHRN a desfasurat activitati punctuale: producerea materialelor informative, achizitionarea echipamentelor de protectie HIV si distribuirea lor catre implementatorii directi, organizarea de grupuri tehnice orientate catre identificarea si solutionarea dificultatilor de implementare, facilitarea comunicarii si schimbului de informatii intre organizatiile partenere in proiect, monitorizarea activitatilor proiectului prin 30 de vizite in penitenciare.

Acoperirea nationala a fost asigurata din 10 locatii diferite si sustinuta de infractructura ADV Romania si ARAS, care au acoperit aproape 80 % din numarul de inchisori, precum si de mobilitatea celorlalti implementatori.

Initiativa 38 a fost sponsirizata de Asociatia ACCEPT (95.000 prezervative), Marketing Solutions Management (23.800 lubrifianti si 8.064 prezervative) si VITRINA (200 afise). Materialele au fost distribuite catre persoanele private de libertate in vederea prevenirii transmiterii HIV prin contact sexual neprotejat.

Bugetul total al proiectului a fost de 375.334 EUR. Din acest total, RHRN a gestionat 119.529 EURO

 

Introducere / Context

 

Initiativa 38 se incadreaza in Obiectivul 1 – Cresterea accesului populatiilor vulnerabile si sarace la servicii de prevenire si tratament din cadrul Programului “Catre accesul universal la prevenirea HIV/SIDA, tratamentul, ingrijirea şi sustinerea sociala a categoriilor de populatie vulnerabile care beneficiaza de un nivel redus de servicii” finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei prin Fundatia Romanian Angel Appeal incalitate de primitor principal.

Scopul de ansamblu al Programului de finantare din partea Fondului Global a fost mentinerea incidentei HIV/SIDA in Romania la nivelul scazut inregistrat in anul 2005, prin interventii eficace, orientate catre grupurile vulnerabile si tinerii care traiesc cu infectie HIV/SIDA (YPLWHA). Programul a avut cateva obiective principale: cresterea accesului categoriilor de populatie sarace si vulnerabile la servicii de prevenire si tratament si asigurarea unei combinatii adecvate de servicii si sustinere a persoanelor tinere care traiesc cu HIV/SIDA, in vederea evitarii unui al doilea val epidemic in Romania.  De asemenea, Programul se concentreaza asupra implementarii eficiente si eficace a activitatilor planificate.

Aceast program se dezvolta pe baza parteneriatului stabilit intre institutii guvernamentale si organizatii non-guvernamentale, precum si intre furnizorii de servicii si beneficiarii acestora.

Programul s-a concentrat asupra construirii in continuare, la nivel local, a capacitatii de implementare si sustinere a interventilor eficace pe termen lung, cu participarea tuturor factorilor de decizie interesati. Programul s-a bazat pe angajamentul asumat de guvernul Romaniei in directia continuarii finantarii initiativelor de prevenire in randul tinerilor si de a asigura tratamentul si ingrijirea acordate persoanelor infectate si afectate de HIV, dar si pe angajamentul Guvernului de a incepe cat mai repede posibil sa preia treptat costurile eforturilor de interventie in directia prevenirii HIV, orientate catre segmentele vulnerabile de populatie. (Sursa:www.fondulglobal.ro )

Initiativa 38 a fost o interventie specializata orientata catre prevenirea HIV in penitenciare. Actiunile  au urmarit pe de o parte informarea corecta a persoanelor private de libertate cu privire la caile de transmitere HIV si metodele eficiente de prevenire, iar pe de alta parte, cresterea accesului PPL la servicii de consiliere si testare HIV voluntare si gratuite.

Proiectul s-a concentrat pe componenta de informare, in timp ce Agentia Nationala Antidrog si, ulterior, Administratia Nationala a Peniteniciarelor au asigurat accesul PPL la consiliere si testare HIV.

Proiectul a fost implementat intre aprilie 2008 si iunie 2010, in doua faze distincte: aprilie 2008 – iunie 2009 si iulie 2009 – iunie 2010. In prima faza, componenta de testare voluntara HIV a fost coordonata de Agentia Nationala Antidrog (ANA), iar in faza a doua – de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Organizatiile nonguvernamentale care au desfasurat actiunile de informare din cadrul Initiativei 38 au fost:

Fundatia Alaturi de Voi Romania – implementator direct

ARAS – Asociatia Romana Anti-SIDA – implementator direct

Alianta de Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor (ALIAT) – implementator direct

Asociatia Integration – implementator direct

Romanian Harm Reduction Network (RHRN) – coordonator national

 

Descierea proiectului

Initiativa 38 a fost primul proiect care a implicat colaborarea dintre ANP si un numar atit de mare de ONG-uri pentru atingerea 100% a populatiei din penitenciare cu informatii corecte referitoare la HIV/SIDA si la riscurile asociate consumului de droguri. Din acest punct de vedere Initiativa 38 reprezinta o un prim pas in colaborarea dintre o institutie a statului si societatea civila in vederea dezvoltarii de servicii concrete de prevenire HIV in penitenicare prin intermediul unui parteneriat public-privat.

 

Scopul si obiectivele proiectului

Proiectul a avut ca scop cresterea accesului la programe de prevenire a infectiei cu HIV pentru persoanele private de libertate din sistemul penitenicar romanesc.

 

Acest scop a fost detaliat in trei obiective:

1. Prevenirea riscului contractarii sau transmiterii infectiei cu HIV in randul a 28.000 detinuti din 38 de penitenciare din tara.

 

2. Dezvoltarea abilitatilor de educatori intre egali in domeniul prevenirii transmiterii infectiei HIV si a consumului de droguri in randul a 1.100 de detinuti din 38 de penitenciare din tara

 

3. Cresterea capacitatii organizatiilor membre ale Romanian Harm Reduction Network in oferirea de servicii complementare privind reducerea riscurilor asociate comportamentelor sexuale si consumului de droguri in penitenciare.

 

 

Grupuri tinta

Proiectul a avut ca beneficiari principali 28.000 de persoanele private de libertate din sistemul penitenciar romanesc.

Conform datelor furnizate de Administratia Nationala a Penitenciarelor, la sfirsitul anului 2007, in penitenciarele romanesti se aflau 29.390 persoane private de libertate, iar populatia penitenciara era in scadere fata de anii anteriori. 95,3% dintre acestia erau barbati, 4,7% erau femei, iar numarul minorilor din sistem era de 405.

Din punct de vedere al nivelului de scolarizare, populatia penitenciara avea urmatoarele caracteristici:

 • studii gimnaziale: 12.763
 • studii primare: 5.159
 • scoala profesionala: 3.916
 • studii liceale: 3.556
 • analfabeti: 2.868

 

Initiativa 38 si-a propus sa continue activitatile de informare desfasurate de Administratia Nationala a Penitenciarelor folosind un concept inovativ in Romania: informarea persoanelor private de libertate printr-o campanie sustinuta de organizatii nonguvernamentale si folosind tehnici alternative de comunicare, adaptate caracteristicilor grupului tinta.

 

In afara de informarea corecta si furnizarea de marteriale de prevenire HIV catre PPL, proiectul a crescut competentele in prevenirea HIV in randul personalului din serviciile medical si socio-educativ din cadrul pentienciarelor, precum si capacitatea ONG-urilor partenere de a desfasura campanii de informare tintite, la nivel national.

 

Descrierea activitatilor

 

Incheierea parteneriatului de colaborare intre RHRN si Administatia Nationala a Peniteciarelor

Protocolul de parteneriat intre ONG-urile implementatoare, reprezentate de RHRN si Administratia Nationala a Penitenicarelor a constituit cadrul in care au fost desfasurate activitatile proiectului. In prima faza, acrodul de parteneriat a inclus si Agentia Nationala Antidrog, responsabila cu consilierea si testarea HIV a PPL.

Principalele prevederi ale acordului de parteneriat au facut referire la:

 • dezvoltarea activitatilor prin colaborarea dintre serviciile specializate din catrul penitenicarelor si ONG-urile implementatoare: toate materialele informative, curriculele sesiunilor de informare si cursurilor de formare a educatorilor intre egali si materialele auxiliare produse in proiect au fost elaborate in parteneriat cu ANP. ANP a sprijinit proiectul asigurand accesul in penitenciare al echipelor de educatori de sanatate si echipelor de monitorizare, oferind informatii statistice despre caracteristicile populatiei penitenciare, implicandu-se in solutionarea problemelor tehnice de implementare, promovand proiectul.

 

Formarea personalului specializat pentru desfasurarea proiectului

În august 2008 au fost formati 17 educatori de sanatate care ulterior au desfasurat activitati de informare in penitenciare. Cursul a fost sustinut de 4 formatori, pe baza unei curricule care a urmarit cateva teme principale: informarea corecta cu privire la HIV/SIDA si consumul de droguri, servicii deprevenire HIV, reducrea riscurilor asociate consumului de droguri, lucrul cu persoane private de libertate, metode interactive de comunicare si invatare,

 

Conceperea si producerea materialelor informative

Luat in ansamblu, proiectul Initiativa 38 a fost o campanie de informare la nivel national, desfasurata pe o durata de peste 12 luni. Conceptul campaniei, producerea materialelor informative si promovarea activitatilor proiectului au fost responsabilitatea RHRN.

Campania a urmarit transmiterea de informatii corecte cu privire la HIV/SIDA si la riscurile asociate consumului de droguri catre populatia penitanciara. Metodele de informare folosite au fost:

 • materiale tiparite (trei tipuri de pliante, afise, un album de banda desenata, carti de joc cu mesaje informative);
 • sesiuni de informare sustinute de educatori de sanatate din ONG si de educatori intre egali;
 • banda desenata „Dupa gratii”;
 • un videoclip de promovare a consilierii si testarii voluntare HIV („Drumul”);
 • un DVD informativ continand toate produsele proiectului si adresat personalului din penitenciare si educatorilor intre egali.

 

Materialele informative au fost realizate de agentii de publicitate selectate prin cerere de oferta, portofoliu si calitatea conceptului propus. Astfel au fost produse pliantele informative si videoclipul de promovare a testarii HIV „Drumul”. Campania a promovat sloganul „Ingerul pazitor nu te apara de SIDA” si mesaje tintite in functie de grupul-tinta (barbati, femei) si tipul de informatie transmisa (HIV/SIDA, consum de droguri).

RHRN  a oferit suport tehnic pentru realizarea materialelor. Pentru a asigura calitatea produselor, echipa proiectului a realizat textele materialelor informative in urma discutiilor cu PPL din  în penitenciarele Rahova şi Jilava. Discuţiile cu PPL au avut ca obiect stilurile de viaţă din penitenciar, nivelul de cunoştinţe legate de HIV/ITS, modalităţi de comunicare a acestor informaţii, nevoi de formare, opinii despre proiect şi căile de comunicare alese.

Un alt material informativ produs si distribuit in cadrul campaniei a fost banda desenata „Dupa gratii”, realizata dupa nu scenariu original de un tanar autor de banda desenata.

 

Distribuirea echipamentelor de prevenire HIV (prezervative si lubrifianti)

Prezervativele si lubrifiantii au fost achizitionati prin procedura centralizata de catre Primitorul Principal. RHRN a distribuit materialele de prevenire folosind un sistem de calculare procentual, in functie de numarul de penitenciare in care a activat fiecare organizatie implementatoare.

In total, au fost distribuite 124.862 prezervative si 118.800 lubrifianți.

 

Grupuri tehnice

Grupurile tehnice organziate de RHRN au avut ca scop identificarea din timp a dificultatilor de implementare si igasirea de solutii adaptate printr-un proces de consultare al tuturor partenerilor implicati in proiect.

In cele 28 de luni ale proiectului au fost organizate 6 grupuri tehnice. Principalele teme ale acestor intilniri au fost:

 • stabilirea termenilor de colaborare intre organizatiile partenere;
 • planificarea coordonata a activitatilor de informare in penitenciare;
 • strategii de atingere a tintelor stabilite;
 • activitatea educatorilor intre egali in colaborare cu personalul specializat din penitenciare si educatorii de sanatate din ONG-uri;
 • inregistrarea si raportarea activitatilor;
 • monitorizare si evaluare;
 • aspecte tehnice legate de colaborarea dintre unitatile penitenicare si ONG-urile partenere;
 • indentificarea problemelor de implementare si a solutiilor adaptate;
 • documentarea succeselor si dificultatilor procesulu de implementare.

 

Grupurile tehnce au constituit o metoda de comunicare directa, intre toti partenerii proiectului. Dincolo de scopul imediat, solutionarea dificultatilor, aceste intalniri au avut ca rezultat consolidarea legaturilor dintre organizatiile implicate in proiect si a colaborarii dintre ANP si ONG-uri.

 

Derularea campaniei de informare

Activitatile de informare au revenit organizatiilor responsabile cu activitati directe in penitenicare: ADV Romania, ARAS, Asociatia Integration si ALIAT. Fiecare orgazniatie a acoperit intre 3 si 16 penitenicare, in functie de capacitatea organizatiei si de infrascructura disponibila. (Anexa – lista penitenciarelor in care au desfasurat activitati implementatorii directi, pe ambele faze).

Organizatiile implementatoare au desfasurat cursuri de formare a educatorilor intre egali si sesiuni informative. In cadrul acestor activitati au fost distribuite materiale informative si de protectie, au fost ifuzate videoclipuri de prevenire HIV si au fost oferite informatii despre virusul HIV si sindromul imono-deficientei umane dobandit (SIDA), metode de prevnire a transmiterii de infectii pe cale sexuala si sanguina (cai de transmitere, utilizarea corecta a prezervativului, programe de reducere a riscurilor, servicii disponibile, drepturile pacientului).

Materialele informative si de protectie au fost distibuite si independent, de catre personalul peniteniciarelor, in cadrul activitatilor interne. In numeroase penitenicare, prezervativele au fost puse la dispozitia PPL in cluburi, pe holuri, la cabinetele medicale, in camerele conjugale sau in spatiile de plimbare, astfel incat sa se asigure un acces cat mai larg, in conditii de mentinere a anonimatului.

 

Monitorizarea si evaluarea activitatilor

Monitorizarea si evaluarea activitatilor a fost facuta la trei nivele diferite: implementare directa (monitorizare realizata de coordonatorii de proiect din cadrul ADV Romania, ARAS, Integration si ALIAT), coordonare nationala (RHRN si ANP), supervizare (divizia de monitorizare si evaluare a Primitorului Principal, Fundatia Romanian Angel Appeal.

Pnripalele concluzii obtinute in urma desfasurarii vizitelor de monitorizare si evaluare au fost:

 • in marea lor majoritate, activitatile de informare s-au desfasurat in conformitate cu procedurile dezvoltate in cadrul proiectului;
 • nu au fost identificate incalcari flagrante ale conditiilor parteneriatului;
 • materialele informative si medicale au fost utilizate in scopurile proiectului;
 • indicatorii au fost validati in baza proceselor verbale si a bazelor de date special create in acest scop de organizatiile implementatoare;
 • informatiile transmise in cadrul sesiunilor de informare si a cursurilor de educatie intre egali au fost in conformitate cu curriculele elaborate de coordonatorul national;
 • bugetele alocate implementatorilor au fost cheltuite conform contractului semnat cu Primitrul Principal (informatia rezulta din rapoartele de audit realizate de agentii independente contractate de Primitorul Principal in acest scop);
 • colaborarea dintre personalul serviciilor socio-educativ si medical pe de o parte si personalul ONG-urilor implementatoare pe de alta parte a fost apreciata ca fiind buna si foarte buna in majoritatea cazurilor.

 

 

Managementul proiectului

Impementarea activitatilor de informare si educare, conceperea campaniei de informare, distribuirea materialelor informative si de protectie au necesitat un efort de coordonare si comunicare considerabile, precum si o buna sincronizare a organizatiilor partenere.

 

Echipa de management a fost compusa din coordonatorii a 5 ONG-uri, Directia Medicala si Directia Reintegrare Sociala din cadrul ANP si echipa de monitorizare & evaluare din cadrul Fundatiei Romanian Angel Appeal.

 

 

Strategii de implementare

 

 1. Parteneriatul RHRN – ARAS – ADV – ALIAT – INTEGRATION a asigurat acoperirea geografica necesara desfasurarii activitatilor in toate cele 38 de unitati penitenciare.
 2. Proiectul s-a bazat pe metoda educatie intre egali. Astfel, in prima faza a proiectului au fost formati educatori intre egali care au putut participa la sesiunile de informare desfasurate de organizatiile implementatoare. In timp, ei au dobandit experienta si cunostintele necesare pentru a putea sustine singuri sesiuni de informare pentru colegii lor. In general, educatorii intre egali au fost selectati dupa cateva criterii clar stabilite: abilitati lingvistice la nivel scris-citit, aptitudini de comunicare, condamnare mai mare de 2 ani, relatii bune cu colegii de camera sau de regim, disponibilitate departicipare in proiect.
 3. Monitorizarea activitatilor educatorilor intre egali (inclusiv suport si supervizare pentru acestia) si realizarea de evaluari initiale si finale (aplicare de chestionare)  au asigurat calitatea serviciilor si urmarirea impactului activitatilor.
 4. Distribuirea de prezervative, lubrifianti si materiale informative adaptate nevoilor detinutilor (materiale realziate de RHRN, pretestatate si adresate catre 3 grupuri tinta – barbati, femei si persoane analfabete) au permis o buna acoperire cu materiale de protectie si informarea corecta a beneficiarilor.
 5. Comunicarea permanenta cu Administratia Nationala a Penitenciarelor prin intermendiul RHRN a permis atat implementarea in bune conditii a activitatilor proiectului.

 

 

Indicatori si tinte

 

Activitate Indicator Tinta planificata Tinta atinsa

1

Grupuri tehnice 6 6

2

Formare educatori de sanatate 16 17

3

Numar pliante informative HIV pentru PPL barbati 28 000 28 000

Numar pliante informative droguri 28 000 28 000

Numar pliante informative HIV pentru PPL femei 2 000 2 000

Numa de benzi desenate 2 000 2 000

Videoclip de promovare a testarii HIV in penitenciare 1 1

Numar de copii ale videoclipului (DVD-uri) 250 250

Blog 1 1

Rapoarte de activitate 120 0

4

Evaluare formativa 1 1

Vizite de monitorizare si evaluare 30 30

6

Numar de prezervative distribuite 110.800 124.864

Numar de lubrifianti distribuiti 103.000 118.800

 

Initiativa 38 – Bugetul gestionat de RHRN

Faza 1

 

Interval Suma contractata Suma platita Total cheltuieli Balanta
1 2 3 4 5 = 2 – 4
Q1 0 0 0 0
Q2 0 0 0 0
Q3 0 0 0 0
Q4 9240 20950 6919 2321
Q5 49380 26066 10428 38952
Q6 9012 17911 31307 -22295
Q7 9550 2310 12154 -2604
Q8 10228 18498 14238 -4010
Total 87410 85735 75046 12364

 

Faza 2

 

Q9 8195 0 7041 -7041
Q10 7725 7566 6329 1237
Q11 8324 7448 8230 -782
Q12 7955 5184 9075 -3891
Total 32199 20198 30675 -12477

 

Dificultati de implementare

 

Principalele dificulatati de implementare:

 1. Selectarea educatorilor de sanatate nu s-a facut in toate unitatile in conformitate cu criteriile de selectie stabilite. Din acest motiv, o parte dintre educatorii intre egali selectati au parasit sistemul inainte de incheierea proiectului datorita executarii termenului de pedeapsa; in alte cazuri educatorii intre egali erau analfabeti, motiv petnru care nu au putut folosi documentatia scrisa ce li s-a pus la dispozitie; in alte situatii, educatorii intre egali nu au avut un impact mare in randul colegilor, deoarece nu detineau suficient prestigiu si nu aveau relatii bune cu majoritatea PPL din unitate/sectie.
 2. Dinamica transferurilor in sistemul pentienciar romanesc a constituit un impediment in monitorizarea activitatii educatorilor intre egali si a nivelului de atingere a PPL. Datorita transferurilor, multi EE au parasit penitenciarul in care fusesera formati, producandu-se astfel un deficit la nivelul resursei umane disponibile. Pe de alta parte, unii PPL au participat de mai multe ori la sesiunile de informare, in mai multe penitenicare.
 3. Dificultati de comunicare: datorita numarului mare de parteneri implicati in proiect, procesul de semnare a protocoalelor locale de colaborare, incheiate intre penitenciare si implementatorii directi, a durat foarte mult, intarziind in unele cazuri inceperea activitatilor, respectiv atingerea unei tinte mai mici decat cea stabilita initial.
 4. Inregistrarea inidicatorului – in prima faza a proiectului, inregistrarea indicatorului nu s-a realizat dupa un model comun tuturor implementatorilor, ceea ce a determinat pierderi in inregistrarea tintelor, datorita neclaritatii procedurilor de inregistrare. Aceasta dificultate a fost solutionata in faza a 2-a a proiectului, prin crearea de baze de date care au permis evitarea numararii duble a indivizilor participanti la sesiunile de informare si prin atasarea de liste cu participanti ca anexe la procesele verbale incheiate intre penitenciare si ONG-uri.
 5. Rezistenta conducerii unor penitenciare si centre de reeducare fata de distribuirea de prezervative si lubrifianti – motivul invocat a fost inexistenta raporturilor sexuale neprotejate intre PPL din unitatile respective.

 

 

Solutii

 1. identificare unor metode de informare care sa completeze sesiunile de informare, astfel incat sa fie atins indicatorul conform planificarii; desfasurarea activitatilor de informare si formare in programul de studiu (ore de dirigentie) si in week-end;
 2. derularea sesiunilor in zile succesive, astfel incit sa nu se piarda participantii pe parcurs;
 3. sesiunile de informare pt fi desfasurate si fara suportul de informare RHRN, pina cind materialele informative vor fi disponibile; accelerarea procesului de producere a materialelor informative – actualmente pliantele sunt in faza “BT – bun de tipar” si se mai fac verificari finale legate de continut, in timp ce clipul de promovare a testarii a fost modificat a treia oara si se asteapta comentariile implementatorilor privind mesajul si forma finala a clipului
 4. a fost discutata posibilitatea realizarii de examene pentru detinutii care participa la cursurile de formare EE, in vederea eliberarii unei diplome de educator intre egali recunoscuta de ANP; procesul a fost apreciat ca fiind prea complex; aceasta posibilitate va fi reanalizata incepind cu ianuarie 2009; intre timp vor fi eliberate atestate de participare
 5. identificarea unor modalitati alternative de distribuire sau documentarea unor nevoi pentru aceste materiale din partea detinutilor
 6. schimbarile de personal si personalul redus al penitenciarelor reprezinta un factor extern proiectului, iar organizatiile nu pot influenta aceasta situatie
 7. realizarea unei planificari detaliate pe saptamini a activitatilor de informare si educare pe fiecare penitenciar si monitorizare lunara a atingerii acestor tintelor de catre RHRN

 

Concluzii

Proiectul Initiativa 38 a reprezentat o premiera din punctul de vedere al colaborarii intre institutiile de stat si ONG-uri sub aspectul resurselor materiale si financiare implicate, calitatii serviciilor furnizare, numarului mare de beneficiari atinsi, precum si ca efort de coordonare si comunicare.

Oportunitatea finantarii proiectului prin grantul Fondului Global si managementul tehnic si financiar oferit de Primitorul Principal, Fundatia Romanian Angel Appeal, au permis desfasurarea activitatilor la un bun nivel calitativ si buna planificare si monitorizare a activitatilor prevazute.

 

Succese

 • Initiativa 38 este unul dintre primele exemple de parteneriat functional public-privat in domeniul serviciilor sociale;
 • Campania de informare a avut impact in randul PPL si a contribuit la accesarea serviciului de consilie si testare in penitenicare;
 • Participareapersonalului din afara penitenciarului a avut ca efect un interes si o participare crescute din partea PPL;
 • datorita formulei de parteneriat, activitatile proiectului si mecanismele de implementare au fost transparente si flexibile.

 

Raport realizat de Valentin Simionov, manager de proiect, RHRN

5 august 2010