COMUNICAT DE PRESĂ, SEPTEMBRIE 2010

Reţeaua Română de Reducere a Riscurilor (RHRN) salută iniţiativa Ministerului Sănătăţii de a răspunde nevoii urgente de preluare financiară a serviciilor de prevenire HIV adresate consumatorilor de droguri.

Organizaţiile şi membrii Reţelei Române de Reducere a Riscurilor îşi exprimă disponiblitatea de a participa la consultări pe tema elaborării unui program de prevenire HIV adresat grupurilor la risc. Implicarea RHRN este fundamentată de expertiza de 10 ani a membrilor săi în derularea de programe de reducere a riscurilor adresate consumatorilor de droguri şi a altor categorii vulnerabile din punct de vedere social, precum şi de impactul înregistrat de aceste programe asupra prevalenţei HIV. În acest interval de timp ONG-urile din domeniu au atins, cu sprijin tehnic şi financiar din partea agenţiilor Naţiunilor Unite şi a Fondului Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, 39% din populaţia consumatorilor de droguri prin programe de prevenire HIV. În anul 2009, programele de prevenire HIV au atins 7341 consumatori de droguri injectabile (1) dintr-un total estimat la 17 387 persoane (2).

Conform estimărilor realizate de noi, costul mediu anual al prevenirii HIV şi virusului hepatitic C în rândul consumatorilor de droguri injectabile este echivalentul în lei al sumei de 155 Euro per beneficiar, faţă de 5422 Euro/pacient/an, cât costă tratamentul antiretroviral pentru pacienţii HIV/SIDA(3).

În acest moment, 1% din totalul consumatorilor de droguri injectabile sunt infectaţi cu HIV, iar 80% sunt infectaţi cu virusul hepatitei C (4). În acest context, considerăm iniţiativa Ministerului Sănătăţii binevenită pentru evitarea pericolului unui nou val epidemic ale cărui efecte pot atinge societatea romănească în întregul ei.

Dacă va prelua financiar programele de prevenire HIV pentru consumatorii de droguri, statul român va contribui la menţinerea epidemiei HIV la nivelul actual (sub 1% în populaţia generală) şi va putea evita creşterea costurilor tratamentului HIV/SIDA şi hepatitei C în contextul agravant al crizei economice pe care o traversăm în prezent.

Referinţe:
(1) UNGASS Country Progress Report, Romania, 31 martie 2010.
(2) Raport naţional privind situaţia drogurilor, Agenţia Naţională Antidrog, 2010.
(3) UNGASS Country Progress Report, Romania , 31 martie 2010, p. 9.
(4) HIV, HBV and HCV Behavioral Surveillance Survey among Injecting Drug Users in Bucharest, Romania, UNODC, 2010.

CONTACT:
Valentin Simionov
Romanian Harm Reduction Network
Tel: 0733 987 506
Email: vsimionov@rhrn.ro
valentin_simionov@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*