Romanian Harm Reduction Network angajează manager de proiect (promovarea ideii de reducere a riscurilor)

Termeni de referință

 

Romanian Harm Reduction Network este o rețea de persoane și organizații ce promovează reducerea comportamentelor cu risc asociate consumului de droguri prin creșterea gradului de comunicare între organizațiile partenere și îmbunătățirea calității serviciilor pentru consumatorii de droguri, la nivel național.

RHRN inițiază și facilitează schimbări menite să susțină implementarea unor politici și programe sociale eficiente care se adresează consumatorilor de droguri și altor grupuri marginalizate social.

RHRN este în căutarea unei persoane dinamice, motivate și rezistențe la stres (detalii complete despre profilul căutat și atribuțiile funcției se găsesc mai jos) pentru poziția de manager de proiect, pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire.

 

Poziție: manager de proiect

Superior ierarhic: președintele RHRN, consiliul director, director executiv

Loc de munca: biroul RHRN, str. Hristo Botev, apt. 9, sector 3, București

Program de lucru: normă întreagă

Durata contractului: 12 luni (cu posibilitate de prelungire)

Salariu brut: 1300 EURO

Termen de aplicare: 10.11.2017
Trimiteți aplicațiile la office.rhrn@gmail.com

Conținutul aplicației: CV, scrisoare de intenție și două recomandări.

Data de începere: cât mai curând, maxim de pe 15.11.2017

Atribuțiile angajatului:

 • duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale și deciziile Consiliului Director;
 • veghează la îndeplinirea obiectivelor asociației prin coordonarea activității departamentelor, utilizând strategiile adoptate de Adunarea Generală și Consiliul Director și respectând principiile și statutul asociației;
 • contribuie la sustenabilitatea financiară a Rețelei prin scrierea și administrarea de proiecte;
 • contribuie la întărirea membership-ului și a capacității organizaționale a Rețelei

Sarcini de zi cu zi:

 • are ca principal obiectiv promovarea ideii de reducere a riscurilor în rândul publicului general, al cadrelor medicale și al decidenților;
 • reprezintă RHRN în evenimente publice, în țară și străinătate;
 • reprezintă RHRN în relația cu partenerii și cu instituțiile publice;
 • întreprinde acțiuni de fundraising ;
 • organizează  și promovează activitățile specifice rețelelor de membrii  – comunicarea, coordonarea, activitățile desfășurate în parteneriat;
 • este responsabil cu comunicarea internă și externă (gestionarea paginilor de internet ale organizației, gestionarea comunicării online: email, rețele de socializare; relația cu presa: articole proprii, interviuri radio-TV, replici sau scrisori de poziție etc.).

Cerințe:

 • studii superioare;
 • atitudine deschisă față de lucrul cu consumatori de droguri și alte grupuri vulnerabile;
 • fluent în limba engleză;
 •  cunoștințe operare PC (Word, Power Point, Excel, WordPress);
 • punctualitate;
 • capacitate de organizare și planificare;
 • comunicare clară și precisă;
 • experiența de 1 an pe un post similar.

Constituie un avantaj:

 • bună cunoaștere a domeniului reducerii riscurilor (tipuri de intervenții de harm reduction, peisaj instituțional, situația actuală a serviciilor, politici în domeniul drogurilor);
 • cunoașterea legislației din domeniul prevenirii și combaterii consumului de droguri;
 • experiența în managementul de proiect;
 • adaptabilitate la un program de lucru instabil;
 • disponibilitate pentru deplasări în țară și străinătate;
 • rezistență la presiune;
 • motivație deosebită pentru justiție socială;
 • cunoașterea unei a două limbi de circulație internațională;
 • cunoașterea structurii, funcționarii și componentei RHRN;
 • experiență în managementul organizațiilor nonguvernamentale;

DESPRE RHRN

Romanian Harm Reduction Network (RHRN) a fost creată în 2001, la inițiativa ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, ca rețea informală a furnizorilor de servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, cu sprijin financiar din partea Internațional Harm Reduction Development (IHRD), Open Society Institute. În octombrie 2006 RHRN a devenit  asociație cu personalitate juridică. În prezent RHRN reunește 11 organizații și 14 persoane.

Misiune

RHRN promovează reducerea comportamentelor cu risc asociate consumului de droguri prin creșterea gradului de comunicare între organizațiile partenere și îmbunătățirea calității serviciilor pentru consumatorii de droguri, la nivel național.

Obiective

 1. Conștientizarea factorilor de decizie competenți asupra respectării drepturilor omului în acord cu tratate internaționale la care România este parte și cu legislația în vigoare;
 2. Inițierea și susținerea dezvoltării și implementării politicilor publice eficiente care se adresează consumatorilor de droguri și altor grupuri marginalizate;
 3. Realizarea unor campanii publice ce se constituie ca pledoarii împotriva marginalizării sociale a consumatorilor de droguri;
 4. Organizarea și implementarea de activități, inclusiv activități culturale și ecologiste cu scopul de reducere a riscului asociat consumului de droguri;
 5. Organizarea și implementarea unor servicii ce se constituie în alternative la consumul de droguri;
 6. Organizarea de conferințe, schimburi, cursuri de formare la nivel național și internațional;
 7. Activități de cercetare;
 8. Activități economice directe;
 9. Înființarea de societăți comerciale;
 10. Oferirea de burse de studiu și de cercetare, burse de merit.

Structură și funcționare

În cadrul Asociației există două formule de participare: membri activi (persoane sau organizații) și membri de onoare. Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt Adunarea Generală, Consiliul Director și Cenzorul. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, formată din totalitatea membrilor săi, fiecare având câte un vot. Adunarea Generală aprobă principalele direcții de activitate ale Asociației, bugetul și execuția bugetară, primirea de noi membri. Consiliul Director asigură ducerea la îndeplinire a obiectivelor Asociației și își prezintă activitatea în fața Adunării Generale. Secretariatul organizației este condus de un director executiv și are rolul de a implementa hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director.

 

Boicotul Agenției Naționale Antidrog – Conferință de presă RHRN, marți 28 martie 2017, ora 12, Institutul Italian, Aleea Alexandru nr 41, București

28 martie 2017, ora 12.00

 

Asociația RHRN – Romanian Harm Reduction Network, Alianța de Luptă Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT), Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), Fundația PARADA, Asociația Sens Pozitiv

 

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Organizațiile care oferă servicii consumatorilor de droguri au decis să boicoteze Agenția Națională Antidrog (ANA)

 

Organizațiile care oferă servicii consumatorilor de droguri anunță încetarea oricărui contact instituțional cu Agenția Națională Antidrog (ANA) până când nu se dovedeşte o schimbare fundamentală în relația cu ONG-urile, cu situația fondurilor publice alocate pentru prevenirea și combaterea efectelor negative asociate consumului de droguri şi până când ANA nu-şi asumă responsabilitatea pentru reducerea drastică a finanțării prevăzute pentru acest domeniu.

 

RHRN, ALIAT, ARAS, Parada și Sens Pozitiv vă invită să participați marți, 28 martie, ora 12.00, la sediul Institutul Italian de Cultură (Aleea Alexandru nr. 41, Bucureşti), la conferința de presă „Boicotul Agenției Naționale Antidrog”, în care va fi expusă situația de fapt a serviciilor destinate consumatorilor de droguri:

 • întârzierea sine die a implementării Programului de interes național de prevenire şi asistență medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 (PIN 2015-2018);
 • inexistența finanțărilor publice (guvernamentale) destinate furnizorilor privați de servicii adresate consumatorilor;
 • inexistența serviciilor (publice, private) destinate consumatorilor minori;
 • legislația deficitară din domeniu în condițiile creșterii numărului de noi cazuri de infectare cu HIV şi hepatite, TBC, boli transmisibile sexual, sarcini nedorite, nou-născuți cu boli cronice sau handicap, decese, infracționalitate crescută în comunități.

 

În ciuda aspectelor menționate mai sus, ne lovim de absența oricărei reacții concrete, coerente și concertate cu organizațiile non-guvernamentale a Agenției Naționale Antidrog.

Constatând aceste elemente, organizațiile membre ale Rețelei Române de Reducere a Riscurilor (RHRN) au decis să suspende pe termen nelimitat colaborarea cu ANA, estimând că aceasta nu-și îndeplinește și nu dorește să-și îndeplinească misiunea asumată formal și niciodată real.

 

Despre inițiatori:

Romanian Harm Reduction Network (RHRN) promovează reducerea comportamentelor cu risc asociate consumului de droguri prin creșterea gradului de comunicare între organizațiile partenere şi îmbunătățirea calității serviciilor pentru consumatorii de droguri, la nivel național.

Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1993, una dintre primele organizații profesionale care activează în domeniul adicțiilor din România.

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA – a fost înființată în 1992, la București, de către un grup de tineri voluntari care considerau că, în România, sănătatea publică, în general, și situația HIV/SIDA, în special, nu se bucurau de suficientă atenție din partea autorităților.

Fundația Parada este o organizație română neguvernamentală, apolitică, nonprofit, fondată în 1996. PARADA adresează servicii de urgență și de integrare copiilor și tinerilor în situație de stradă, precum și familiilor fără adăpost din București, utilizând circul social drept instrument privilegiat în procesul de resocializare al copiilor străzii.

SENS POZITIV este o asociație nonguvernamentală care se adresează persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. SENS POZITIV există pentru a susține îmbunătățirea calității vieții tuturor persoanelor seropozitive, indiferent de sex, etnie, religie sau credință, vârstă, orientare sexuală, situație socială, mediu de proveniență, dizabilitate sau grup vulnerabil.

 

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la office@rhrn.ro, 0726 389 604

Scrisoare deschisă către Agenția Națională Antidrog

În atenția Agenției Naționale Antidrog

Conform rolului său, Agenția Națională Antidrog „elaborează, fundamentează, implementează, finanţează, monitorizează şi evaluează Programul Naţional şi Programul de Interes Naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri” și „colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în scopul realizării obiectivelor prevăzute în Strategia naţională antidrog”. Istoria recentă arată totuși că și „finanțarea Programul de Interes Naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri”, și „colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale în scopul realizării obiectivelor prevăzute în Strategia naţională antidrog” au avut de suferit prin ritmul lent de implementare a programului de interes național și prin condițiile greu de îndeplinit din ghidurile din subprogramele pentru care s-a deschis perioada de aplicare.

Având în vedere:

 •     Calendarul activităților din cadrul PIN 2015-2018
19.08.2015 Este adoptată HG nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 (PIN 2015-2018)
15.07.2016 Dezbaterea publică a Metodologiei de Finanțare (acesta era prevăzut a fi definitivată la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a H.G. nr. 659/19.08.2015)
26.10.2016 Draftul ghidurilor pentru solicitanți privind selecția de proiecte în cadrul subprogramelor IV, VII și VIII, PIN 2015-2018
12.12.2016 Anunțul de primire a proiectelor (și documentația aferentă) cu data-limită 31.01.2017
07.02.2017 Nou anunț de primire a proiectelor (și documentația aferentă) cu data-limită 06.03.2017, evaluarea proiectelor: 13.03.2017-24.04.2017
21.03.2017 Invitație către ONG-uri de participare la o dezbatere pentru modificarea HG nr. 650/2015 în sensul prelungirii termenului pentru PIN până în 2020
15.11.2018 Finalizarea proiectelor finanțate prin PIN 2015-2018

Respectiv,

 • Întârzierea sine die a implementării Programelor de Interes Naţional 2015-2018 din domeniul dependenţelor care, după cum le spune numele, trebuiau să înceapă în 2015 şi care sunt stringent necesare pentru comunităţile de consumatori,
 • Politica de tergiversare voluntară a lansării documentaţiei pt PIN-uri care a prevalat în cursul anului 2016 şi de care e responsabilă ANA şi Ministerul de Interne,
 • Lansarea licitaţiei şi reluarea acesteia la începutul anului 2017, în absenţa bugetului aferent pe 2017,
 • Imposibilitatea respectării obligaţiilor asumate de România prin Strategiile Naţionale și planurile de acţiune,
 • Inexistenţa finanţărilor publice (guvernamentale) destinate furnizorilor privaţi de servicii adresate consumatorilor,
 • Inexistenţa serviciilor (publice, private) destinate consumatorilor minori şi legislaţia deficitară din domeniu,
 • Lipsa ghidurilor pentru subprogramele I, II, III, V și VI din cadrul PIN 2015-2018,
 • Condiția dificil de îndeplinit din cadrul ghidurilor ca salarizarea angajaților să reprezinte 10% din bugetul proiectelor,
 • Creșterea numărului de noi cazuri de infectare cu HIV şi hepatite, TBC, boli trasmisibile sexual, sarcini nedorite, nou-născuţi cu boli cronice sau handicap, decese, infracţionalitate crescută în comunităţi, în absența oricărei reacții concrete coerente și concertate cu organizațiile non-guvernamentale a Agenției Naționale Antidrog.

Constatând aceste elemente, organizațiile membre ale Rețelei Române de Reducere a Riscurilor (RHRN) au decis să suspende pe termen nelimitat colaborarea cu ANA, estimând că aceasta nu-și îndeplinește și nu dorește să-și îndeplinească misiunea asumată formal și niciodată real, și anunță pe cale de consecință, prin prezenta, că nu vor participa la întâlnirea solicitată de către Agenția Națională Antidrog în data de 21.03.2017.

În numele RHRN – Mihai Tănăsescu (președinte), Dragoș Roșca (director executiv)

În numele ARAS (Asociația Română Anti-SIDA) – Maria Georgescu (președinte)

În numele ALIAT (Alianța de Luptă Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor) – Bogdan Glodeanu (director executiv)

În numele Fundației PARADA – Ionuț Jugureanu (director executiv)

În numele Asociației Sens Pozitiv – Alina Dumitriu (director executiv)

Raport de bune practici (Asociația Semper Musica)

Asociația Semper Musica a publicat un raport de bune practici în urma proiectului ALL4ONE (un proiect bilateral organizat în parteneriat cu asociaţiile HIV Norvegia şi HIV Islanda). Raportul conţine şi o serie de instrumente de educaţie nonformală folosite de cei doi parteneri internaţionali pentru sesiunile de prevenire HIV organizate în şcolile locale, o parte dintre acestea fiind adaptate contextului social din România şi folosite de Asociaţia Semper Musica în cadrul unor sesiuni pilot organizate în liceele din Tecuci, judeţul Galaţi. În raport puteți găsi:

1. Date despre Granturile SEE şi Norvegiene
2. Date despre Fondul pentru Relaţii Bilaterale gestionat de Ministerul Fondurilor Europene
3. Date despre proiectul „ALL4ONE”
4. Date despre HIV Islanda şi HIV Norvegia
5. Date despre situaţia din Islanda, Norvegia şi România cu privire la infecţia cu HIV
6. Date despre curriculele educaţionale din Islanda, Norvegia şi România din punctul de vedere al educaţiei pentru sănătate sau educaţiei sexuale
7. Date legate de legislaţia din Islanda, Norvegia şi România cu privire la infectarea deliberată cu HIV
8. Instrumente de educaţie nonformală folosite în Islanda şi Norvegia
9. Strategiile folosite de organizaţiile din Islanda şi Norvegia pentru a-şi asigura o prezenţă constantă în comunitate
10. Date despre pilotarea sesiunilor de prevenire HIV în România folosind modele islandeze şi norvegiene

Acest raport face parte din proiectul „ALL4ONE”, o iniţiativă organizată de Asociaţia Semper Musica şi finanțată în cadrul Programului de Asistență Tehnică prin Fondul de Relații Bilaterale gestionat de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Punct Național de Contact pentru granturile SEE și Norvegiene 2009-2014.